Droompelgrims

Barbara Koning

Boekverslagen, persoonsinformatie en activiteiten over dromen binnen religieuze en esoterische stromingen en tradities

Overbruggen van tijd en ruimte

 

Er bestaan droomervaringen die de dromer aanleiding geven vraagtekens te plaatsen bij de gangbare uitgangspunten van een materialistisch wereldbeeld. Het kan daarbij overigens gaan over heel uiteenlopende aspecten, zoals bijvoorbeeld:

Materie-ruimte:
telepathie in dromen; toegang van dromer tot kennis over omstandigheden die geografisch gezien elders plaatsvinden.
Gezamenlijk dromen:
met anderen gezamenlijk dromen (‘mutual dreaming’).
Zwangerschap:
dromen als vorm van contact met ongeborene.
Levenseinde:
dromen en de dood; sterfbeddromen en -visioenen; dromen en contact met overledenen.
Tijd:
voorspellende dromen; dromen die kennis geven over het verleden of vorige levens; synchroniciteit: iets uit een droom komt later ook voor in het waakleven.
Spirituele wezens:
dromen en visitaties of visuele manifestaties van engelen, overleden spirituele meesters, en meer.
Astrale werelden:
dromen en kennis van ‘andere bestaanssferen’

Op deze en volgende pagina’s worden bronnen weergegeven die hierop ingaan. De hierboven vet gedrukte beginletter zal soms als code zijn toegevoegd om zo de in de bron besproken onderwerpen nader te typeren.

Boeken

Campbell, J. (2006). Group Dreaming: Dreams to the Tenth Power. Norfolk (VA): Wordminder Press

Clark, L. (2012). Intuitive Dreaming. Windyville (MO): SOM Publishing
PDF Table of Contents

Joseph, F. (2002 [1999]).Ch. 3 The Synchronicity of Prophesy. In: F. Joseph. Synchronicity and You. Understanding the Role of Meaningful Coincidence in Your Life. London: Vega, 59-75.
Een hoofdstuk over voorspellende, telepathische en met anderen gedeelde dromen.

Krippner, S., Bogzaran, F., Percia de Carvalho, A. (2002). Extraordinary Dreams and How to Work with Them. Albany: State University of New York Press

Linn, D. (1988). The Hidden Power of Dreams. How to Use Dreams on Your Spiritual Journey.
New York: Ballantine
Previously titled: Pocketful of Dreams

Moss, R. (2012). Dreaming the Soul Back Home. Shamanic Dreaming for Healing and Becoming Whole. Novato (CA): New World Library

Moss, R. (2005). The Dreamer’s Book of the Dead. A Soul Traveler’s Guide to Death, Dying, and the Other Side. Rochester (VE): Destiny Books

Paquette, A.J. (2011). Dreamer. 20 Years of Psychic Dreams and How They Changed My Life. Winchester (U.K.): O-Books

Ullman, M., Krippner, S., & Vaughan, A. (1973). Dream Telepathy. Experiments in Noctural ExtrasensoryPerception. Charlottesville (VA): Hampton Roads

Van de Castle, R.L. (2001). Dream Angels. Do angels sometimes send us a wake-up call when we are asleep? In: B. Steiger. The Big Book of Angels. Angelic Encounters, Expert Answers, Listening to and Working with Your Guardian Angel. Emmaus (PA): Rodale Books, 205-210

Valencia, H. & Kent, R. (1991). Queen of Dreams. The Story of a Yaqui Dreaming Woman. New York: Simon & Schuster

Wagonner, R. (2009). Lucid Dreaming. Gateway to the Inner Self. Needham (MA): Moment Point Press
Ch. 14 ~ telepathy. Ch.15 ~precognitive dreams. Ch. 16 ~ mutual lucid dreaming. Ch.17 ~interacting with the deceased.

Wolf, F.A. (1994). The Dreaming Universe. A Mind-Expanding Journey into the Realm Where Psyche and Physics Meet. New York: Simon & Schuster

Zeeuw, G. van der (1976). Dromen paragnostisch verklaard. Deventer: Ankh Hermes