Droompelgrims

Barbara Koning

Boekverslagen, persoonsinformatie en activiteiten over dromen binnen religieuze en esoterische stromingen en tradities

Jungiaans gedachtengoed

Of en hoe dromen als transcenderend kunnen worden begrepen is voor veel westerse mensen een raadsel. Jungiaans therapeute Marie-Louise Von Franz schrijft hierover het volgende:
“Welke rol spelen dromen, niet alleen in de directe psychische economie van het menselijk wezen maar in zijn leven als geheel?
Door een groot aantal mensen te observeren en hun dromen te interpreteren (minstens 80.000) ontdekte Jung … dat het totaal van hun dromen delen van één groot weefsel van psychische inhouden zijn…en over het algemeen een rangschikking of patroon schenen te volgen. … Mensen die geen nauwkeurige waarnemers zijn zullen zich niet van een patroon bewust zijn. Indien men echter op zijn eigen dromen over een periode van jaren let en de gehele reeks bestudeert, zal men zien dat bepaalde inhouden boven komen, verdwijnen en dan weer terugkeren. … Ons droomleven schept een zich slingerend patroon, waarin individuele tendenties zichtbaar worden, dan weer verdwijnen, dan weer terugkeren. Indien men gedurende een lange tijdsduur let op deze slingerende tekening, kan men een soort verborgen, regulerende of dirigerende tendentie aan het werk zien die een langzaam, onmerkbaar proces van psychische groei teweegbrengt … . Geleidelijk aan komt een ruimere en rijpere persoonlijkheid naar boven en wordt in trappen effectief en … zichtbaar voor anderen.” In: Jung, C.G. (1973). De mens en zijn symbolen. Rotterdam: Lemniscaat, 169,170

Op ondervermelde pagina’s worden bronnen vermeld die inzichten van C.G. Jung – in engere zin – als vertrekpunt hebben waarbij 
a) een belangrijke focus ligt bij dromen en ‘innerlijk transformerend werk’, en
b) de auteur verband legt met religie en/of spiritualiteit.

C. G. Jung heeft veel erudiet werk gepubliceerd van wetenschappelijk niveau. Zijn naam is op deze website vermeld onder ‘esoterie’ gezien voornoemde selectie.

Sommige bronnen met een vertrekpunt in religie of spiritualiteit – in engere zin – benaderen dromen in het licht van de inzichten van C.G. Jung. Deze staan dan niet hieronder vermeld maar elders op deze website. Er zal nog een systeem van kruisverwijzingen worden ingevoerd.

Boeken
Personen
Activiteiten
Op het internet