Droompelgrims

Barbara Koning

Boekverslagen, persoonsinformatie en activiteiten over dromen binnen religieuze en esoterische stromingen en tradities

Over Droompelgrims

Droompelgrims zijn diegenen die in hun spiritualiteit of geloofsbeleving een plaats inruimen voor hun dromen.

In veel religieuze tradities en stromingen worden dromen opgevat als een bijzondere vorm van communicatie tussen de mens en een de mens omvattende werkelijkheid. Ook nu nog wordt hierover onderricht gegeven aan beoefenaren van deze tradities, door uiteenlopende leraren.

Op deze website vind je een overzicht van actuele informatiebronnen. De documentatie is nog volop in ontwikkeling.

Barbara Koning, godsdienstpsychologe en droomprofessional te Baarn, is gestart met dit project in november 2011. Kun je aanvullende informatie aandragen of voel je ervoor om een actieve bijdrage te verzorgen als webredacteur, neem dan contact op met Barbara via e-mail adres: info{@}dromenenwelzijn.nl . Negeer de { } .

Link naar mijn artikel (2013): Over de waarde van het delen van dromen in de interreligieuze ontmoeting